Добрянська селищна рада

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі за кодом ДК 021:2015- 51700000-9 Послуги із встановлення систем протипожежного захисту «Облаштування системою пожежної сигналізації, системою керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, системою захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів; встановлення обладнання евакуаційним освітленням шляхів в усіх приміщеннях Олешнянського ЗЗСО І-ІІІ ст.», розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Добрянська селищна рада,

15011, Чернігівська обл., смт.Добрянка, площа Центральна, будинок 8; 04412403

Категорія замовника: відповідно до ст.2 ч.1 п.1

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  код ДК 021:2015- 51700000-9 Послуги із встановлення систем протипожежного захисту «Облаштування системою пожежної сигналізації, системою керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, системою захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів; встановлення обладнання евакуаційним освітленням шляхів в усіх приміщеннях Олешнянського ЗЗСО І-ІІІ ст.»

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги         UA-2021-08-02-005786-b

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 659614,00 грн.

Очікувана вартість визначена відповідно до розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації для реалізації заходу.

 

Розмір бюджетного призначення: 659614,00 грн.  

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін постачання — з дати укладання договору по 30.09.2021 р.

Роботи повинні проводитись на основі документів:

НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»;

ПУЕ Правила улаштування електроустановок (перше переглянуте, перероблене, доповнене та адаптоване до умов України видання, станом на 21.08.2017);

ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»;

ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги»;

ДСТУ-Н СЕН/TS 54-14:2009 «Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 14: Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування»

 

Комплекс технічних засобів системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей з підключенням до Пульту централізованого спостереження повинен мати модульну структуру будови і розрахований на цілодобову роботу, надійно забезпечувати контроль стану охоронних зон: норма, несправність, пожежа.

Забезпечувати гарантійне виявлення ранніх спалахів горіння та видавати сигнал сповіщення. Обладнання, яке використовується повинно мати не менше 10% запасу шлейфів, забезпечувати можливість нарощування комплексу. Програмно-апаратний комплекс збору, обробки, відображення інформації та управління повинен забезпечувати: прийом і обробку інформації від сповіщувачів, видачу сигналів управління виконуючим приладам, постановку під охорону, захист паролем входу в систему для адміністрування.

Джерела безперебійного живлення повинні забезпечувати при відключенні основного живлення (220 В) роботу всієї системи в черговому режимі не менше 24 годин та менше З години в режимі «Пожежа». Обладнання систем пожежної сигналізації розташовується в приміщенні головного посту охорони (диспетчерської).

Надати копії сертифікатів на обладнання, яке буде використовуватися при встановленні системи пожежної сигналізації згідно переліку обладнання на встановлення протипожежного устаткування (Встановлення системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та передачі тривожних сповіщень).

                   Обов’язково провести  інструктаж та навчання персоналу для експлуатації системи пожежної сигналізації з наданням інструкції для персоналу.

Для виконання робіт (надання послуг) повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також мають застосовуватися заходи із захисту довкілля, про що надати гарантійний лист.

Заходи щодо захисту довкілля повинні передбачати зокрема:

  • недопущення          розливу        нафтопродуктів,           мастил       та     інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття;
  • під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми;
  • недопущення складування сміття у несанкціонованих місцях;

відшкодування шкоди, заподіяної в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.

Учасник повинен виконати роботи згідно об’єму  закупівлі протягом обумовленого  в договорі часу з дня підписання договору.

 

Для уточнення об’єму робіт та ознайомлення з проєктною документацією та специфікою об’єкту Учасник,  повинен обов’язково здійснити виїзд для попереднього огляду об’єкта. Огляд проводиться в присутності представника Замовника. За результатами огляду складається акт за підписом представника Замовника та представника Учасника, датований не раніше дати оголошення закупівлі, Учасник у складі пропозиції надає належно оформлений акт разом з іншими документами. Витрати, пов'язані з такими відвідуваннями та копіюваннями вищезазначеної додаткової технічної документації, покладаються на учасника. Пропозиції учасників, які не були присутні на об’єкті не беруться до уваги та не розглядаються.

 

 

  1. Відомість обсягів робіт

 

 

код ДК 021:2015- 51700000-9 Послуги із встановлення систем протипожежного захисту «Облаштування системою пожежної сигналізації, системою керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, системою захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів; встановлення обладнання евакуаційним освітленням шляхів в усіх приміщеннях Олешнянського ЗЗСО І-ІІІ ст.»

Умови виконання робіт: в приміщеннях, що експлуатуються, за наявності в приміщеннях меблів, устаткування та інших предметів.

 

п/п

 

Найменування робіт та витрат

Одиниця

виміру

  Кількість

Примітка

1

2

3

4

5

1

Блок базовий на 10 променiв приймально-контрольного

пускового концентратора ПС (Монтаж ПУ-П)

  шт

1

 

2

Установлення знiмних та висувних блокiв [модулiв,

комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг (Монтаж МЦА-GSM.4.

Модуль цифрового GSM-автодозвона)

  шт

1

 

3

Прилад ПС на 4 променi (Монтаж Блоку коммутації

адресного БКА-220)

  шт

1

 

4

Сповiщувач ПС автоматичний димовий

фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у

нормальному виконаннi (Монтаж СПДОТА)

  шт

74

 

5

Сповiщувач ПС автоматичний тепловий

електроконтактний, магнiтоконтактний у нормальному

виконаннi (Монтаж СПТТА)

  шт

10

 

6

Пост керування кнопковий загального призначення, що

установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi,

кiлькiсть елементiв поста до 3 (Монтаж СПРА)

  шт

7

 

7

Блок живлення i контролю ультразвуковий (Монтаж БЖ-

1230)

  шт

1

 

8

Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год

  шт

1

 

9

Установлення щиткiв освiтлювальних групових масою

до 3 кг у готовiй нiшi або на стiнi (Коробка модульна під

автомат)

  шт

2

 

10

Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3-

х полюсних на струм до 25 А (Вимикач автоматичний

ВА63 Schneider Electric 1P 16А)

  шт

2

 

11

Монтаж сигнальних лiхтарiв з надписом "вхiд", "вихiд",

"в'їзд", "пiд'їзд" i т.п. (Оповіщувач світловий "Аварійне

освітлення" ОС-6.1)

  шт

1

 

12

Установлення розподiльних коробок (Коробка

розподільча КМС 2-24)

  шт

2

 

13

Прокладання коробiв пластикових

  м

560

 

14

Провiд, що прокладається у коробах, сумарний перерiз

до 6 мм2

  м

895

 

15

Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2

до 6 мм2 в труби

  м

100

 

16

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без

крiплень з укосами, група ґрунту 2

  м3

18

 

17

Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям,

група ґрунту 2

  м3

18

 

18

Укладання труб полiетиленових дiаметром 50 мм

  м

100

 

19

Забивання сальникiв дiаметром до 100 мм при проходi

труб через фундаменти або стiни пiдвалiв

  шт

2

 

20

Пробивання отворiв дiаметром до 25 мм в цегляних

стiнах при товщинi стiни в 1 цеглину вручну

  отв.

2

 

 

1

2

3

4

5

21

Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5

цеглини, дiаметр отвору до 20 мм

  шт

100

 

22

На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати

  шт

100

 

23

Забивання гнiзд у цегляних стiнах

  м3

1

 

24

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і

ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю

шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф

  шт

1

 

25

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і

ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю

шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф

  шт

3

 

26

Апаратура настiнна (Моноблок ВЕЛЛЕЗн-120-200)

  шт

1

 

27

Пульт або табло, кiлькiсть сигналiв до 15 (Пульт

диспетчера СД02)

  шт

1

 

28

Установлення знiмних та висувних блокiв [модулiв,

комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг ( Модуль виклику ВМ01-А)

  шт

4

 

29

Гучномовець або звукова колонка у примiщеннi

  шт

36

 

30

Монтаж сигнальних лiхтарiв з надписом "вхiд", "вихiд",

"в'їзд", "пiд'їзд" i т.п. (Оповіщувач світловий ОС-1 Вихід)

  шт

7

 

31

Монтаж сигнальних лiхтарiв з надписом "вхiд", "вихiд",

"в'їзд", "пiд'їзд" i т.п. (Оповіщувач світловий "СТРІЛКА"

ОС-6.4)

  шт

4

 

32

Установлення щиткiв освiтлювальних групових масою

до 3 кг у готовiй нiшi або на стiнi (Коробка модульна під

автомат)

  шт

2

 

33

Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3-

х полюсних на струм до 25 А (Вимикач автоматичний

ВА63 Schneider Electric 1P 16А)

  шт

2

 

34

Установлення розподiльних коробок (Коробка

розподільча вогнестійка КВР 01/30)

  шт

2

 

35

Монтаж сигнальних лiхтарiв з надписом "вхiд", "вихiд",

"в'їзд", "пiд'їзд" i т.п. (Оповіщувач світло-звуковий "Гном")

  шт

2

 

36

Прокладання коробiв пластикових

  м

335

 

37

Провiд, що прокладається у коробах, сумарний перерiз

до 6 мм2

  м

700

 

38

Системи програмної або логічної операції управління з

кількістю вхідних сигналів до 2

  Система

1

 

39

Системи програмної або логічної операції управління з

кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний

сигнал(2 зони)

  Система

2

 

40

Установлення блискавкоприймача М-07/60

  шт

5

 

41

Установлення блискавкоприймача М-07/40

  шт

2

 

42

Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних

основах з круглої сталi дiаметром 8 мм[

[при роботi на висотi понад 2 до 8 м]]

  м

160

 

43

Прокладання вiнiпластових труб, що поставляються

прямими трубами довжиною 5-7 м, по стiнах i колонах iз

крiпленням накладними скобами, дiаметр умовного

проходу до 25 мм

  м

28

 

 

1

2

3

4

5

44

Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 16

мм

  шт

42

 

45

Забивання заземлювачiв вручну на глибину до 3 м

  шт

42

 

46

Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової,

перерiз 160 мм2

  м

112

 

47

Монтаж коробки кабельної сполучної або

розгалужувальної

  шт

14

 

48

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без

крiплень з укосами, група ґрунту 2

  м3

14

 

49

Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям,

група ґрунту 2

  м3

14

 

50

Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,

триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi

або колонi, струм до 25 А (встановлення ПЗІП)

  шт

1

 

51

Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах,

маса 1 м до 1 кг

  м

15

 

52

Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору

розтіканню струму заземлювача

  Вимір.

14

 

53

Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між

заземлювачами і заземленими елементами

  _точ.

14

 

54

Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору

грунту

  Вимір.

14