ПРО  ЗМІНИ В УМОВАХ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Набув чинності новий Закон України «Про соціальні послуги». Цей закон визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подолання або мінімізування їх негативного впливу на осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Але, на превеликий жаль, цей Закон не запрацював з 1 січня 2020 року на повну силу, оскільки Уряд несвоєчасно прийняв підзаконні акти. На сьогодні Уряд почав приймати документи, потрібні для реалізації нового Закону України «Про соціальні послуги».

Постановою КМУ від 01.06.2020 № 587 затверджено Порядок організації надання соціальних послуг. Постановою від 1.06.2020 № 449 затверджено Порядок здійснення моніторингу надання та оцінювання якості соціальних послуг. Постановою КМУ від 3.03.2020 № 185 затверджено Критерії діяльності надавачів соціальних послуг. Постановою КМУ від 1.06.2020 № 429 затверджено Порядок визначення диференційованої плати за надання соціальних послуг. Наказом Міністерства соціальної політики України від 16.06.2020 № 419 затверджено Методику обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг. І це ще не весь перелік нормативних документів. Уряду й Міністерству соціальної політики ще є над чим працювати, щоб Закон України «Про соціальні послуги» запрацював на 100 %.

 Для наших отримувачів соціальних послуг, у зв’язку з уведенням вищезазначених документів змінилися сам підхід та умови отримання соціальних послуг.

Соціальні послуги надаються отримувачам:

1) з бюджетних коштів;

 2)з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувачів соціальних послуг;

3) коштом отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

Як бачимо, рішення про надання соціальних послуг приймається незалежно від наявності працездатних чи непрацездатних дітей, а залежно від доходу особи, яка претендує на отримання соціальних послуг.

Добрянський центр надання соціальних послуг надає БЕЗОПЛАТНО послуги (незалежно від доходу):

– особам, які постраждали від торгівлі людьми й отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми;

 – особам з інвалідністю І групи;

– особам, середньомісячний сукупний дохід яких (за попередні 6 місяців) становить менше ніж 2 прожиткових мінімуми для відповідної категорії осіб.

З установленням ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ПЛАТИ в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткових мінімуми, але не перевищує чотири прожиткових мінімуми для відповідної категорії осіб.

КОШТОМ ОТРИМУВАЧА (за повну плату) соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги:

1) отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткових мінімуми для відповідної категорії осіб;

2) понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.

Для отримання соціальних послуг особа або її законний представник подають заяву разом із такими документами:

 – копія паспорта громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі;

– копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

– медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі;

– акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах, складений фахівцем із соціальної роботи.

Для отримання інформації про доходи особи, яка потребує надання соціальних послуг, орган соціального захисту населення після надходження заяви від такої особи надсилає запити до ДПС (для отримання відомостей про доходи осіб із Державного реєстру фізичних осіб – платників податків), Пенсійного фонду України (для отримання відомостей про доходи осіб із реєстру за-страхованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування), фондів задержавного соціального страхування (для отримання інформації про страхові виплати із зазначених фондів).

Соціальні послуги надаються відповідно до державних стандартів соціальних послуг, затверджених Мінсоцполітики. Зміст та обсяг соціальної послуги для кожного її отримувача визначається індивідуально залежно від його потреб і зазначається в індивідуальному плані надання соціальної послуги, що є невід’ємною частиною договору про надання соціальної послуги.

Добрянський центр надання соціальних послуг уживає заходів для захисту персональних даних отримувачів соціальних послуг відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та є відповідальним за нерозголошення такої інформації згідно із законом.

Хочу зазначити, що є випадки, коли працівники Добрянського центру надання соціальних послуг відмовляють особі в наданні соціальних послуг.

Підставою для відмови в наданні соціальних послуг особі, яка звернулася із заявою, є:

– відсутність потреби у осіб, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, у соціальних послугах за підсумками оцінювання потреб особи/сім’ї;

– ненадання центром тих соціальних послуг, що потребує особа;– наявність у особи, відповідно до медичного висновку медичних проти показань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань).

За докладнішою інформацією звертайтеся в КЗ « Добрянський центр надання соціальних послуг» Добрянської  селищної ради, розташовану за адресою: смт Добрянкаа, вул. Центральна, 156, або за номером телефону: 093-4068563. 

 Світлана БАЧКОВСЬКА, директор КЗ « Добрянський центр надання соціальних послуг» Добрянської  селищної ради

Фото без опису