АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

Назва регуляторного акту: рішення Добрянської селищної ради Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території населених пунктів Добрянської селищної територіальної громади.

 

Регуляторний орган: Добрянська селищна рада.

Розробник документа: відділ з земельних питань, екології, комунальної власності, ЖКГ та архітектури Добрянської селищної ради.

Зворотний зв’язок: поштова адреса: 15011, смт Добрянка, площа Центральна,8, Чернігівський район, Чернігівська область; Тризна Світлана Петрівна, начальник відділу з земельних питань, екології, комунальної власності, ЖКГ та архітектури Добрянської селищної ради, тел. (04641) 4-52-30 електронна адреса: dobryankarada@ukr.net

          Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 зі змінами.

 

          1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарських відносин.

Основні вимоги до поводження з тваринами визначені Законом України “Про захист тварин від жорстокого поводження” і передбачають утримання тварин в умовах, що відповідають їх біологічним та індивідуальним особливостям.

Необхідність та важливість розгляду питання встановлення Правил утримання домашніх тварин обумовлена неналежним утриманням домашніх тварин мешканцями громади, що у свою чергу призводить до перебуванням значної кількості безпритульних тварин на території населених пунктів громади, що призводить до погіршення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану, якості життя мешканців і гостей громади, загибелі тварин та жорстокого поводження з ними. Важливість та актуальність вирішення проблеми підтверджується наявністю чисельних скарг щодо неналежного утримання домашніх тварин власниками, які допускають самовигул тварин, не забезпечують їх належне утримання та безконтрольне розмноження. Надходять скарги на агресивну поведінку та покусів такими тваринами.

 Також не ведеться облік домашніх тварин, недостатньо контролюється правильність їх утримання, своєчасність проведення щеплення,  розведення неплемінних тварин. Враховуючи вищезазначене необхідно враховувати питання реєстрації тварин, які знаходяться у власності юридичних осіб, що в свою чергу призводить до порушення правил утримання собак на територіях підприємств, неконтрольованого розмноження тварин, що збільшує чисельність безпритульних тварин на вулицях населених пунктів громади. 

Суть проблеми полягає в необхідності прийняття та приведення цього нормативно-правового акту у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема, яку передбачається розв’язати шляхом ухвалення регуляторного акта:

 

Групи (підгупи)

Так

Ні

1

2

3

Мешканці

- Підвищення безпеки життя та здоров’я мешканців

шляхом зменшення кількості нападів безпритульних

тварин на вулицях населених пунктів;

- забезпечення відповідного поводження з домашніми

тваринами та їх утримання власниками домашніх тварин;

- виховання гуманного ставлення до тварин шляхом

формування високого рівня етичної свідомості та

культури громадян;

 - підвищення рівня дотримання ветеринарно-санітарних вимог власниками домашніх тварин при їх утриманні;

- покращення санітарно-епідеміологічного та

епізоотичного стану населених пунктів громади;

- урегулювання та вирішення проблемних питань і

конфліктних ситуацій, пов’язаних з утриманням домашніх тварин.

-

Держава.

Органи місцевого

самоврядування.

 • Приведення нормативно-правової бази на місцевому рівні з питань утримання домашніх тварин у відповідність до вимог чинного законодавства України;

- посилення контролю та відповідальності власників

домашніх тварин за їх утримання;

 - контроль за чисельністю безпритульних тварин;

- зменшення кількості нападів безпритульних тварин

(собак);

- підвищення рівня дотримання ветеринарно-санітарних вимог власниками домашніх тварин при їх утриманні.

-

Суб’єкти господарювання.

Урегулювання:

- відносин між власниками тварин та органами, що

мають повноваження у сфері поводження з тваринами;

- нормативно-правового забезпечення питання

поводження з домашніми тваринами та їх утримання;

- підвищення рівня дотримання ветеринарно- санітарних вимог власниками домашніх тварин при їх утриманні.

-

Запровадження вимог запропонованого регуляторного акту надасть можливість створити умови для належної життєдіяльності мешканців громади, забезпечить поліпшення санітарного та епізоотичного стану населених пунктів, змінить громадську думку на користь цивілізованого, гуманного та етичного ставлення до тварин, що вплине на виховання зростаючого покоління й мешканців громади та підвищення моральної відповідальності в суспільстві, сприятиме врегулюванню питань нападів безпритульних тварин (собак), посиленню контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо утримання домашніх тварин на території населених пунктів Добрянської селищної територіальної громади.

 

2. Цілі регулювання.

Основними цілями прийняття регуляторного акту є:

- регулювання відносин у сфері поводження з домашніми тваринами на території населених пунктів Добрянської селищної територіальної громади;

- посилення відповідальності власників домашніх тварин за їх утриманням, урегулювання питань, що виникають при поводженні з домашніми та безпритульними тваринами;

- забезпечення безпеки мешканців громади, в тому числі відповідно до Законів України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, Про захист населення від інфекційних хвороб;

- захист тварин від жорстокого поводження з ними та жорстокого умертвіння.

 Вимірювальними індикаторами досягнення цілей регулювання та зменшення

масштабів проблеми є:

 - кількісні: звернення мешканців з питань нападу безпритульних тварин, складені протоколи за порушення статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

 - часовий: дія регуляторного актe без обмежень;

 - якісний: покращення санітарно-епідемічного стану, створення безпечних умов для життєдіяльності мешканців.

 

 

 

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Визначення альтернативних способів

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей доцільно розглянути такі можливості:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишення ситуації без змін.

Однак, такий підхід лише заглиблює проблему і жодним шляхом не сприяє її рішенню, а саме призведе до:

- збільшення кількості випадків нападу на людей тварин;

- скарги з боку мешканців, постраждалих від нападу  тварин;

- погіршення епідеміологічного стану у місті.

-неможливості своєчасно знайти володаря покинутої або втраченої тварини, та залучити його до відповідальності за порушення Правил та Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”, що в свою чергу, збільшує чисельність безпритульних тварин на вулицях міста;

-відсутність відповідальності юридичних осіб за утримання собак на території підприємств;

-збільшення популяції тварин за рахунок неконтрольованого розмноження собак;

-відсутність контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог під час утримання тварин юридичними особами на території підприємств.

Альтернатива 2

Ухвалення запропонованого

регуляторного акту.

Є найбільш прийнятною, оскільки буде сприяти вирішення питань:

- регулювання відносин у сфері поводження з домашніми тваринами на території населених пунктів Добрянської селищної територіальної

громади;

- посилення відповідальності власників домашніх тварин за їх утриманням, урегулювання питань, що виникають при поводженні з домашніми та безпритульними тваринами;

- забезпечення безпеки мешканців громади, в тому числі відповідно до Законів України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, Про захист населення від інфекційних хвороб;

 - захисту тварин від жорстокого поводження з ними та жорстокого умертвіння;

- зменшення звернень мешканців у зв’язку зі зменшенням кількості нападів тварин;

 -здійснення контролю за дотриманням мешканцями та суб’єктами господарювання нормативно-правових актів щодо утримання та поводження з домашніми тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин/

  Прийняття рішення селищною радою рішення “Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території населених пунктів Добрянської селищної територіальної громади”, враховує захист тварин від жорстокого поводження; визначає механізм реєстрації тварин, визначає орган, який уповноважений проводити облік та реєстрацію, запобігає збільшенню безпритульних тварин на вулицях населених пунктів територіальної громади.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

(органи місцевого самоврядування)

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Залишення ситуації без змін.

Вигоди відсутні.

Витрати на відлов, стерилізацію

та вакцинацію тварин.

Альтернатива 2

Ухвалення запропонованого регуляторного акту.

Забезпечення:

- посилення виконання вимог Закону України Про захист тварин від жорстокого поводження та інших нормативно-правових актів з питань поводження з тваринами;

 -санітарно-епізоотичного благополуччя, створення умов для належної життєдіяльності

 мешканців;

- зменшення нападів безпритульних тварин (собак);

-підвищення відповідальності

 власників домашніх тварин за їх утримання;

-виконання повноважень органів місцевого самоврядування

встановлених законом.

Витрати на

на відлов,

стерилізацію та

вакцинацію тварин.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів мешканців

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Залишення ситуації без змін.

Вигоди відсутні.

Витрати на

вакцинацію та

реєстрацію тварин.

Альтернатива 2

Ухвалення запропонованого

регуляторного акту.

Посилення контролю за

дотриманням вимог

нормативно-правових актів

щодо утримання домашніх

тварин.

Урегулювання проблемних

питань забезпечить:

-зменшення звернень

мешканців з питань нападу тварин;

-підвищення рівня дотримання

ветеринарно-санітарних вимог власниками домашніх тварин до їх утримання;

- підвищення безпеки життя та здоров’я мешканців шляхом зменшення кількості нападів безпритульних тварин на вулицях населених пунктів

громади.

Витрати на

вакцинацію,

реєстрацію та

стерилізацію тварин.

 

          4. Механізм розв’язання проблеми. 

Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є ухвалення Добрянською селищною радою рішення “Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території населених пунктів Добрянської селищної територіальної громади”, з метою виконання вимог законодавства в питаннях захисту тварин, а також питань пов’язаних з:

 • своєчасним проведенням щеплень домашніх тварин проти сказу;
 • усуненням загрози безпеці життя та здоров’я мешканців громади через напади безпритульних тварин (собак);
 • забезпеченням оперативного пошуку володаря покинутої або втраченої тварини та притягнення його до відповідальності за порушення Правил і Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”, що, у свою чергу, збільшує чисельність безпритульних тварин на вулицях громади;
 • збільшенням популяції тварин (собак) за рахунок неконтрольованого розмноження;
 • відсутністю виховання гуманного ставлення до тварин;
 • недотриманням власниками домашніх тварин (собак) правил їх вигулу у дворах, інших місцях загального користування.

Індикатором вирішення проблеми є врегулювання питань нападів безпритульних та домашніх тварин і зменшення кількості адміністративних протоколів за статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з підвищенням рівня відповідальності в питаннях поводження з тваринами мешканців і суб’єктів господарювання.

Є сподівання, що ухвалення проєкту регуляторного акту забезпечить позитивну динаміку та надасть можливість поступово досягати намічених цілей, а саме:

 • забезпечення виконання вимог Закону України Про захист тварин від жорстокого поводження;
 • покращення санітарно-епідеміологічного та епізоотичного стану;
 • гарантування безпеки мешканцям громади;
 • посилення відповідальності власників тварин за їх утримання.

Для забезпечення інформованості мешканців громади та суб’єктів господарювання рішення селищної ради буде оприлюднено на офіційному вебсайті Добрянської територіальної громади у встановлений законодавством строк.

Впровадження Правил має забезпечити:

 • застосування їх усіма суб’єктами господарювання та мешканцями громади;
 • дотримання суб’єктами господарювання та мешканцями вимог Закону України Про захист тварин від жорстокого поводження;
 • свідоме ставлення мешканців до проблем у сфері утримання домашніх тварин;
 • покращення санітарно-епідеміологічного та епізоотичного стану населених пунктів громади;
 • гуманне ставлення до тварин;
 • урегулювання, вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов’язаних з утриманням домашніх тварин.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту і відповідні заходи

Основним принципом запропонованого проєкту рішення є забезпечення захисту тварин від жорстокого поводження та створення безпечних умов для мешканців Добрянської селищної територіальної громади, відповідно до діючих Законів України у сфері поводження з тваринами.

Запропонований механізм дії даного проєкту регуляторного акту  відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.

          На виконання вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження” для урегулювання відносин між власниками домашніх тварин та органами, які мають повноваження у сфері утримання та поводження з тваринами, необхідно затвердження Правил утримання домашніх тварин у Добрянській селищній територіальній громаді. Найбільш значний вплив зовнішніх факторів на дію вищезазначеного акту можливий при виникненні змін у чинному законодавстві. В цьому випадку може мати місце невідповідність положень регуляторного акту нормам, що встановлюються нормативно-правовим актом вищої юридичної сили. Зазначена обставина негативно вплине на виконання вимог акту, проте може бути подолана шляхом внесення відповідних корегувань до нього.

 

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту

 • підвищення позитивного іміджу місцевої влади за рахунок забезпечення безпеки мешканців населених пунктів Добрянської селищної територіальної громади;
 • врегулювання відносин між власниками тварин та органами місцевого самоврядування;
 • покращання санітарно-епідемічного стану території населених пунктів Добрянської селищної територіальної громади;
 • посилення відповідальності власників домашніх тварин щодо їх утримання;
 • виховання гуманного ставлення до домашніх тварин.

Очікувані витрати та вигоди суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого самоврядування внаслідок дії регуляторного акта наведені в таблиці:

 

Таблиця вигод та витрат

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

1

2

3

Селищна територіальна громада

- забезпечення безпеки життя та здоров’я мешканців населених пунктів територіальної громади;

- виховання гуманного ставлення до тварин шляхом формування високого рівня етичної свідомості та культури громадян;

- покращення санітарно-епідеміологічного стану населених пунктів територіальної громади;

- вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій

 пов’язаних з утриманням

 домашніх тварин.

Мінімальні витрати, пов’язані з

інформуванням громади про

прийняття та

ознайомлення з

текстом Правил

утримання домашніх тварин на території населених пунктів Добрянської селищної територіальної громади

Суб’єкти господарювання        

- урегулювання відносин, що виникають у зв’язку з наявністю тварин у населених пунктах територіальної громади, у тому числі домашніх та безпритульних;

- урегулювання відносин між власниками тварин та органами, які мають повноваження у сфері поводження з тваринами;

- урегулювання нормативно-правового забезпечення питання поводження з домашніми тваринами та їх утриманням у громаді.

Оплата послуг з реєстрації, обстеження, лікування, вакцинації тварин, що є у власності юридичних осіб, витрати на їх харчування, створення належних умов перебування.

 

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту

Передбачається не обмежувати строк дії  запропонованого регуляторного акту,  що надає можливість у належній мірі розв’язати окреслену проблему та досягнути цілей  регулювання відносин у сфері поводження з тваринами.

У разі виникнення потреби, у зв’язку  зі зміною чинного законодавства України та за підсумками аналізу відстеження його результативності, вноситимуться зміни до запропонованого регуляторного акту.

 

8. Показники результативності регуляторного акту

Пропонується використати наступні показники результативності:

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акту;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та /або фізичних осіб з основних положень регуляторного акту;

- кількість тварин, власниками яких є суб’єкти господарювання або фізичні особи, яких взято на облік.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту

Відстеження результативності регуляторного акту – через рік після набрання чинності регуляторного акту.

Виконання заходів з відстеження результативності дії рішення буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних отриманих від відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету Добрянської селищної ради, адміністративної комісії через 6 місяців після набуття ним чинності.

 Повторне відстеження планується провести через рік. Періодичні відстеження будуть проводитися раз на кожні наступні 3 роки, починаючи з дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності дії рішення. У разі виявлення проблемних питань, вони будуть урегульовані шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                           Світлана БИЦЬКО