ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Папернянський кар’єр скляних пісків»

(код ЄДРПОУ22830723)

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті))

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.


 

 1. Інформація про суб’єкт господарювання

Адреса юридичної особи: Україна, 15030,Чернігівська обл., Чернігівський р-н (колишній Ріпкинський), с. Олешня, вул. Партизанська, буд.31.

Контактний тел.: (4641) 31-228.

Ел. адреса:  sand@pksp.com.ua.

 

(місце знаходження юридичної особи або  місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.

Планована діяльність, її характеристика

ТзОВ «Папернянський кар’єр скляних пісків»планує розробкуПівнічно-Західної ділянки Папернянського родовища шляхом розвитку існуючого стану гірничих робіт на Папернянському родовищі (розвідані запаси Північно-Західної ділянки безпосередньо прилягають до запасів Папернянського родовища, яке на теперішній час розробляється кар’єром ТзОВ «Папернянський кар’єр скляних пісків») з метою видобутку кварцових пісків (на підставі Спеціального дозволу на користування надрами №5810 від 17 липня 2013 р.) та відпуску сторонньому споживачеві.Корисною копалиною родовища є пісок кварцовий, світло-сірого, світло-жовтого до білого кольорів, дрібно-тонкозернистий, потужністю від 2,5 до 9,3 м (середня – 6,6 м). До розкривних порід віднесено: ґрунтово-рослинний шар потужністю від 0,1 до 0,4 м (середня – 0,1 м);пісок жовтий потужністю від 0,0 до 6,7 м (середня – 2,1 м), пісок бурувато-жовтий потужністю від 0,0 до 8,1 м (середня – 2,2 м).

Розробка родовища приймається в контурі розвіданих і затверджених геологічних запасів (Протокол № 2379 від 6 вересня 2011 р. засідання колегії ДКЗ при Державній службі геології та надр України) по площі і глибині, в межах ліцензійної площі (81 га).

Право користування земельною ділянкою площею 40,0 га (кадастровий номер 7424482000:06:001:0014) обумовлене Договором оренди землі від 15 травня 2019 року строком дії до 17 липня 2033 року. Цільове призначення земельної ділянки «для розміщення та експлуатації основних, підсобних, допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов’язані з користуванням надрами».

Розробку кар’єру передбачено з одночасною рекультивацією відпрацьованих площ за допомогою розкривних порід з метою повернення порушених гірничими роботами земель в господарський обіг.  Загальна площа рекультивації становить 123,1337 га.

 

Технічна альтернатива 1

Планується транспортна система розробки родовища відкритим способом із паралельним переміщенням фронту робіт, який направлений з першого по чотирнадцятий рік зі сходу на захід, а починаючи з п’ятнадцятого року із півночі на південь. Відвалоутворення передбачене зовнішнє з першого по четвертий рік, та внутрішнє– з п’ятого року розробки.Транспортна система розробки передбачає навантаження корисної копалини екскаватором в автосамоскиди та транспортування до найближчої залізничної ст. Грибова Рудня.

Кількість розкривних уступів –2, добувних – 2. Висота уступів до 5,0 м.

Технологічна схема робіт передбачає:

- розкрив породи шляхом безпосередньої екскавації порід екскаватором і перевезення їх у відвал автотранспортомрунтово-рослинний шар в межах кар’єрного поля має низький вміст гумусу (0,0 до 0,24%) і буде відроблятись разом з розкривними породами. Відвал відсипатиметься одним ярусом до рівня денної поверхні, спосіб відвалоутворення – бульдозерний;

- розробку шару зачистки покрівлі корисної копалини бульдозером у штабель біля укосу розкривного уступу, відвантаження екскаватором разом з розкривними породами в автотранспорт та перевезення у відвал;

- екскавацію забалансових порід (пісок кварцовий некондиційний) екскаватором і перевезення їх у відвал автотранспортом;

- розробку шару зачистки покрівлі корисної копалини бульдозером у штабель біля укосу уступу забалансових пісків, відвантаження екскаватором разом із забалансовими пісками в автотранспорт та перевезення у відвал без перемішування з розкривними породами, який розміщений у виробленому просторі кар’єру;

- екскавацію корисної копалини і перевезення до місця використання автотранспортом.Розробка та вантаження  пісків проводиться безпосередньо із цілика в автотранспорт.

Загальний водопритік у кар’єр за рахунок підземних вод і атмосферних опадів прогнозується в кількості 3113 м3/добу.  При проведенні видобувних робітпередбачається пониження рівня підземних вод до підошви продуктивної товщі на глибину 5-6 м, щоздійснюється за допомогою помпового обладнання продуктивністю 300м3/год.

Рекультивація порушених розробкою територій включає: виположування укосів кар’єру до кута 25° шляхом зрізання ґрунту та його переміщення бульдозером на відстань 20-30 м; улаштування запобіжного валу висотою 2 м; планування поверхні бульдозером. Вироблений простір кар’єру рекультивується під водойму технічного призначення, відвал – під лісонасадження, виположені укоси під чагарники.

 

Технічна альтернатива 2

Розробка розкривних порід та видобуток корисної копалини – аналогічно технічній альтернативі 1.

Рекультиваціяпорушеного виробкою простору шляхом засипання глибинної частини кар’єра привізним ґрунтом.

 

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1

В адміністративному плані Північно-Західна ділянка Папернянського родовища кварцових пісків розташована на території Добрянської територіальної громадиЧернігівського (колишнього Ріпкинського) районуЧернігівської області, в 5,0 км на північний захід від залізничної станції Грибова Рудня.

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2

Не розглядається, оскільки місце провадження планованої діяльності територіально прикріплене до місця розташування розвіданого родовища та територіально обмежене наявністю розвіданих запасів корисної копалини.

 

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Соціально-економічний ефект від реалізації планованої діяльності є здебільшого позитивним та полягає у:

 • забезпеченні галузей промисловості кварцовим піском, що може бути рекомендований для виробництва скловиробів, глазурі, емалей, сухих будівельних сумішей, тонкої кераміки, пилокварцу, як кварцовий формувальний пісок, для виготовлення зварювальних матеріалів спеціального й загального призначення, сировина для фільтрувальних матеріалів у водопостачанні, основа або компонент абразивних матеріалів.

 • забезпеченні робочих місць для місцевого населення;

 • збільшенні податкових надходжень в місцевий бюджет та сприяння економічному розвитку Чернігівського району.

 

 

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо):

Площа спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування кварцових пісків – 81,0 га, що відповідає площі родовища та кар’єрного поля.

Площа гірничого відводу –81 га.

Річна продуктивність кар’єру – 502,0 тис. т (297,04 тис. м3) гірничої маси в щільному тілі.

Запаси корисної копалини затверджені Протоколом ДКЗ №2379 від 6 вересня 2011 р. складають: балансові 8439,0 тис. т., забалансові – 658,0 тис. т.

Обсяг розкривних порід в межах кар’єрного поля – 3684 тис. м3.

Розрахунковий строк термін експлуатації родовища (забезпеченість запасами корисної копалини при середній продуктивності) – 16,8 років.

Режим роботи кар’єру по видобуванню та розкривних породах цілорічний вахтовий (360 робочих днів на рік) в одну зміну тривалість зміни 11 годин.

Чисельність працівників в кар’єрі – 46 люд. в т.ч. робочих – 34 люд., цехового персоналу 12 люд.

 

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Технічна альтернатива 1

Екологічна безпека під час провадження планованої діяльності досягається шляхом дотримання:

- положень Земельного кодексу України;

- положень Закону України «Про охорону земель»;

- положень Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

- затвердженого проєкту розробки та рекультивації родовища;

- умов Спеціального дозволу на користування надрами;

- дотримання меж санітарно-захисної зони щодо рівнів викидів забруднюючих речовин та створюваного акустичного навантаження;

- дотримання правил пожежної безпеки.

 

Щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.

 

Щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання меж санітарно-захисної зони, допустимих рівнів шумового та вібраційного навантаження.

 

Щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається, оскільки місце провадження планованої діяльності територіально прикріплене до місця розташування розвіданого родовища та територіально обмежене наявністю розвіданих запасів корисної копалини.

 

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Технічна альтернатива 1

Безпосередньо перед початком видобувних робіт у кар’єрі планується виконання таких заходів щодо захисту територій:

 • закладанняз’їзду в вироблений простір;

 • будівництво внутрішньокар’єрних автодоріг;

 • заходи безпеки гірничих робіт в кар’єрі (виположування фіксованих уступів, огородження кар’єру, встановлення попереджувальних  знаків);

 • улаштування водозбірника та ставка відстійника;

 • монтаж помпового обладнання для водовідведення з кар’єру;

 • монтаж водовідливного трубопроводу;

 • улаштування канави від ставка-відстійника.

 

До заходів щодо захисту територій належить:

 • зменшення утворення пилу;

 • обладнання майданчиків тимчасового зберігання розкривних порід та забалансових пісків;

 • тимчасові канави відведення зливових вод;

 • відведення поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунтів на території планованої діяльності та прилеглих площах.

Щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.

 

Щодо територіальної альтернативи 1

Облаштування території планованої діяльності із врахуванням раціонального транспортного сполучення.

 

Щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається, оскільки місце провадження планованої діяльності територіально прикріплене до місця розташування розвіданого родовища та територіально обмежене наявністю розвіданих запасів корисної копалини.

 

 1. Сфера, джерела та види  можливого впливу на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1

Прогнозуються наступні впливи на компоненти навколишнього середовища у процесі експлуатації кар’єру Північно-Західної ділянки Папернянського родовища:

 1. клімат та мікрокліматпрогнозований рівень впливу є прийнятним. Розробка родовища не матиме відчутного впливу на мікроклімат через виділення незначної кількості парникових газів, вологи і тепла. Локальне підвищення температури повітря та водних об’єктів не прогнозується. Локальне підвищення вологості повітря, сприяння утворенню туману і зниження сонячної інсоляції не очікується. Породи, що зрізаються та переміщуються у процесі розробки характеризується малими значеннями сумарної питомої радіоактивності, планована діяльність не спричинятиме підвищення рівня радіаційного фону на території видобутку та поблизу;

 2. повітряне середовище – викиди пилу від виймально-навантажувальних робіт та транспортування розкривних порід та корисної копалини; викиди відпрацьованих газів від двигунів внутрішнього згорання кар’єрної техніки та автотранспорту; виробничий шум від роботи кар’єрної техніки, помпового обладнання. Прогнозовані рівні концентрацій забруднюючих речовин та еквівалентний рівень шуму, що виникають у процесі розробки родовища – на межі СЗЗ не перевищуватимуть ГДК та ГДР, відповідно;

 3. водне середовище – з урахуванням геологічної будови, технології і досвіду експлуатації кар’єру, значного негативного впливу на поверхневі водні об’єкти не прогнозується. Ймовірним є вплив на ґрунтові та підземні води в результатів потрапляння забруднюючих речовин (аварійні проливи) при розробці кар’єру. Технологічні стоки при розробці кар’єру – не утворюються.Корисна копалина обводнена на 0,12-6,2 м, прогнозований рівень зниження ґрунтових вод кар’єром близько 6 м. Для відводу кар’єрних вод планується використання помпового обладнання продуктивністю 300 м3/год зі скиданням води через відстійник та водовідвідну канаву в р. Сухий Вир.Поводження із кар’єрними водами передбачене відповіднодо Дозволу на спеціальне водокористування №113/ЧГ/49д-21 від 29.09.2021р. Вплив на навколишнє водне середовище (підземні та поверхневі води) під час експлуатації кар’єру буде прийнятним;

 4. ґрунтове середовище – порушення природного рельєфу денної поверхні, порушення ґрунтово-рослинного шару, вилучення та переміщення порід, утворення кар’єрної виїмки. Ймовірний вплив на ґрунти внаслідок аварійних проливів паливно-мастильних матеріалів при експлуатації кар’єрної техніки та автотранспорту. Можливий ерозійний вплив під час весняно-осінніх паводків і злив у літній період, мінімізації прояву таких наслідків сприятиме розробка кар’єру з одночасною рекультивацією відпрацьованої площі за допомогою розкривних порід. Прогнозований рівень впливу буде допустимим;

 5. флора та фауна порушення природного середовища існування живих організмів, шумове навантаження при роботі та русі під’їзними шляхамикар’єрної техніки та автотранспорту. Ділянки з рідкісними та зникаючими видами рослин і тварин, території рекомендовані під об’єкти природно-заповідного фонду, мисливські угіддя на території планованої діяльності відсутні. По завершенню розробки кар’єру планується біорекультивація, що передбачає поступове відновлення біорізноманіття на порушеній території. Прогнозований рівень впливу – допустимий;

 6. заповідні об’єкти – території природно-заповідного фонду у межах площі кар’єру відсутні. Розробка ділянки родовища не зачіпає землі природних заповідників, національних парків або інших об’єктів Заповідного Фонду, територій Смарагдової мережі;

 7. культурна спадщина – вплив на культурну спадщину відсутній;

 8. відходи –прогнозується утворення небезпечних та таких, що не є небезпечними, відходів, які тимчасово зберігаються на території підприємства та в міру накопичення передаються суб’єктам господарювання у сфері поводження з відходами, відповідно до укладених договорів;

 9. соціальне та техногенне середовище – розташування житлової забудови віддалено за межами СЗЗ (на відстані близько 1400 м на південний схід) передбачає відсутність на неї негативного впливу планованої діяльності (вібрація, шум, пил тощо), тож планована діяльність не призведе до погіршення здоров’я та умов життєдіяльності населення наближених територій. Позитивним аспектом планованої діяльності є підтримка соціально-економічного розвитку району та забезпечення робочих місць для місцевого населення.

На основі результатів Звіту з оцінки впливуна довкілля будуть передбачені усі необхіднідодаткові захисні, компенсаційні й інші заходидля забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки.

 

Щодо технічної альтернативи2

У випадку вибору технічної альтернативи 2, характер впливу планованої діяльності буде аналогічним до технічної альтернативи 1, однак рівні впливу на атмосферне повітря прогнозуються вищими, у зв’язку із додатковими обсягами робіт із розвантаження привізних ґрунтових мас, планування поверхні кар’єрною технікою тощо.

 

Щодо територіальної альтернативи 1

Планована діяльність передбачає виконання комплексу санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівних та територіальних обмежень згідно з чинним законодавством України.

 

Щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається, оскільки місце провадження планованої діяльності територіально прикріплене до місця розташування розвіданого родовища та територіально обмежене наявністю розвіданих запасів корисної копалини.

 

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину Ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Планована діяльність, відповідно до пункту 15частини 2 статті 3Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017р. № 2059-VIIIкар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом, їх перероблення чи збагачення на місці на площі понад 25 гектарів або видобування торфу на площі понад 150 гектарів»), належить до першої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля.

Також, відповідно до пункту 2частини 3 статті 3 Закону України«Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. № 2059-VIII («сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння, рекультивація та меліорація земель (управлінняводними ресурсами для ведення сільського господарства, у тому числі із зрошуванням і меліорацією) натериторіях площею 20 гектарів і більше або на територіях та об’єктах природно-заповідного фондучи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше, будівництво меліоративних систем та окремихоб’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем»),планована діяльність належить до другої категорії видівдіяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу надовкілля.

 

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав))

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкіллянемає.

 

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р.             № 2059-VIII дослідження проводяться в обсязі достатньому для прийняття рішень щодо провадження планованої діяльності.

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливість для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля  це процедура, що передбачає:

 1. підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

 2. проведення громадського обговорення планованої діяльності;

 3. аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

 4. надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

 5. врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

Уразі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості, вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

 

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження планованої діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»),

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

 

що видається Міністерстом захисту довкілля та природних ресурсів України.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України,Департамент екологічної оцінки та контролю:03035,Україна, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел./факс.: (044) 206-31-40, 206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua,

Контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансівГрицак ОленаАнатоліївна 

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)