У зв'язку зі збільшенням в Україні з 1 січня 2024 року мінімальної заробітної плати до 7100,00 грн., збільшився й розмір страхових виплат.

Згідно із Законом України від 23.09.1999 № 1105-XIV “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування” (зі змінами) сума щомісячної страхової виплати потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання визначається на основі втратиЗа працездатності (у відсотках) та середньомісячної заробітної плати, яку отримувала особа до ушкодження здоров'я.

Відповідно до пункту 7 статті 36 Закону, у разі смерті потерпілого суми страхових виплат особам, які мають на це право, визначаються із середньомісячної заробітної плати потерпілого за вирахуванням частки, що припадала на потерпілого та працездатних осіб, які перебували на його утриманні, але не мали права на страхові виплати.

Розміри страхових виплат потерпілим та особам, які у разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, отримують право на призначення після 1 січня 2024 року, становить:

- мінімальний розмір призначеної щомісячної страхової виплати в перерахунку на 100 відсотків втрати професійної працездатності не може бути меншим за мінімальну заробітну плату - 7100,00 грн.;

- максимальний розмір щомісячної страхової виплати не може перевищувати чотири мінімальні заробітні плати - 28400,00 грн.  (7100 грн х 4);

- одноразова страхова виплата потерпілому, розмір якої визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (7100 грн х 7 х ступень втрати професійної працездатності);

- максимальний розмір щомісячної страхової виплати особам, які втратили годувальника - 49700 грн. (7100 грн х 7);

- одноразова допомога сім'ї у разі смерті потерпілого - 284000,00 грн. (7100 грн. х 40);

- одноразова страхова виплати кожній особі, яка мала право на одержання утримання від потерпілого - 56800,00 грн. (7100 грн. х 8).

 

Затверджено Порядок організації надання деяких соціальних послуг з догляду та медичних послуг потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2023 №438 “Деякі питання організації забезпечення соціальними послугами з догляду та медичними послугами потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які їх потребують” із змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 №775 (далі - Постанова) затверджений Порядок організації надання деяких соціальних послуг з догляду та медичних послуг потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Розмір щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги догляду вдома потерпілому

Згідно з підпунктом 2 пункту 5 Постанови  розмір щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги догляду вдома потерпілому членом сім’ї потерпілого та/або іншою особою, якому згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії або з медичним висновком про здатність до самообслуговування та потреби в сторонній допомозі та/або випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (довідкою до такого акта огляду) та/або відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення) визначено потребу у:

спеціальному медичному догляді, - становить розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на день її виплати - з 01.01.2024 -7100грн.;   

постійному сторонньому догляді, - становить половину розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день її виплати з 01.02.24 -3550грн.;

побутовому обслуговуванні, - становить чверть розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день її виплати з 01.01.24 - 1775грн.

Розмір щомісячної грошової компенсації потерпілому вартості заходів, необхідних для надання послуги натуральної допомоги

Згідно з підпунктом 3 пункту 5 Постанови розмір щомісячної грошової компенсації потерпілому вартості заходів, необхідних для надання послуги натуральної допомоги, що передбачають надання предметів і засобів особистої гігієни, санітарно-гігієнічних засобів та засобів догляду у випадку, якщо потерпілому згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії та/або медичним висновком про здатність до самообслуговування та потреби в сторонній допомозі, та/або випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (довідкою до такого акта огляду), та/або відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення) визначено потребу в:

спеціальному медичному догляді, - становить 1/4 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати компенсації - з 01.01.24 -1775,00грн.

постійному сторонньому догляді, - становить 1/6 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати компенсації - з 01.01.24 -1183,33грн.

У разі невстановлення потреби у спеціальному медичному догляді або в постійному сторонньому догляді розмір щомісячної грошової компенсації потерпілому вартості заходів, необхідних для надання послуги натуральної допомоги, що передбачають надання предметів і засобів особистої гігієни, санітарно-гігієнічних засобів та засобів догляду, становить 1/12 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати компенсації — 591,67грн.

Розмір щомісячної грошової компенсації потерпілому вартості заходів, необхідних для надання послуги натуральної допомоги, що передбачають надання:

продуктів харчування - становить 1/12 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати компенсації — 591,67грн.

одягу, взуття та інших предметів першої необхідності - становить 1/10 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати компенсації - 710,00грн.

Якщо встановлено, що потерпілий потребує відразу кількох видів допомоги, оплата проводиться за кожним її видом.

У разі визначення необхідності у щомісячній грошовій компенсації соціальної послуги догляду вдома та щомісячній грошовій компенсації вартості заходів, необхідних для надання соціальної послуги натуральної допомоги, відповідні виплати проводяться одночасно.

Витрати на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1468 “Про затвердження Порядку проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання”. Згідно з пунктом 4 Постанови  розмір і процедура проведення та обліку витрат на поховання та пов'язані з цим ритуальні послуги встановлюються правлінням Пенсійного фонду України. При цьому провадяться витрати на саме поховання, предмети ритуальної належності, релігійні традиції, намогильні споруди.

Постанова правління Пенсійного фонду України “Про розмір, процедуру проведення та обліку витрат на похованнята пов'язані з цим ритуальних послуг у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання” від 30.08.2023 №34-1 максимальний розмір витрат на поховання та пов'язаних з цим ритуальних послуг становить 10406,00грн. 

Згідно з пунктом6 Постанови якщо допомогу на поховання потерпілого виплачено відповідно до статті 53 Закону України “ Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, статті 61 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” або статті 20 Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування” (зі змінами), витрати на поховання потерпілого та пов'язані з цим ритуальні послуги не проводяться.

 

Розмір одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров'ю, завдану працівникам об'єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії росії

Закон України “Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров'ю, завдану працівникам об'єктів критичної інфраструктури,державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України” від 20.03.2023 №2980-Х.

Згідно із статтею 2 Закону одноразова грошова допомога за шкоду життю та здоров’ю, на яку має право особа згідно із цим Законом, встановлюється у таких розмірах:

1) особам з інвалідністю I групи - 800 тисяч гривень;

2) особам з інвалідністю II групи - 500 тисяч гривень;

3) особам з інвалідністю III групи - 200 тисяч гривень;

4) у разі загибелі (смерті) - 1 мільйон гривень.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 №1396 “Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах” затверджений Порядок “Призначення і виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України” в якому прописаний механізм  призначення і виплати одноразової грошової допомоги.

За інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області