Шукаємо кандидатів у батьки!

Прийомна родина.

 

         Дитина, яка з різних причин втратила батьків потребує сімейного затишку, піклування та любові. Це велика відповідальність виховувати дитину, яка має складну історію життя, але яке це щастя відчувати, що ти зміг подарувати дитині сім’ю, піклування.

       Прийомна сім’я – це сім’я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, яка добровільно взяла на виховання та для спільного проживання від 1 до 4-х дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування.      

       Прийомні батьки - подружжя або окрема особа, яка не перебуває
 у  шлюбі, які взяли на виховання та спільне проживання дітей-сиріт
 і  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування. В разі утворення прийомної сім’ї прийомні батьки беруть дітей на власну житлову площу за наявності відповідних санітарно-гігієнічних та побутових умов. Прийомні діти виховуються в сім’ях до досягнення ними 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-IV рівня акредитації – до його закінчення.

Держава бере на себе підтримку прийомної сім'ї:

 • зберігає за прийомними дітьми статус дитини-сироти та всі відповідні пільги передбачені законодавством ;

 • надає кошти на утримання дитини та виплачує грошове забезпечення одному із прийомних батьків;

 • зберігає раніше призначені аліменти, пенсії, інші виплати, які перераховуються на особистий рахунок дітей, відкритий в установах, банках. 

Пільги для прийомної сім'ї:

 • оплата за газ, світло, воду – 30% (в деяких регіонах цифра може змінюватися за рішенням місцевої влади, але менше названої бути не може);

 • харчуються в школі прийомні діти безкоштовно;

 • безкоштовний проїзд для дітей на міських автобусах (трамваях, метро і т. д.), крім таксі;

 • прийомним дітям виділяються безкоштовні путівки в табори відпочинку і санаторії;

 • якщо дітей в сім'ї троє і більше, включаючи рідних, то на пільги мають право всі діти, причому, додається можливість одержання ліків безкоштовно для дітей до 6 років;

Прийомними батьками можуть бути працездатні особи та особи, які перебувають у шлюбі, крім випадків, коли хоча б одна з них:

 • не  пройшла  курс  навчання з виховання дітей-сиріт та дітей,
   позбавлених  батьківського піклування;  визнана в  установленому  порядку  недієздатною  або обмежено дієздатною;

 • позбавлена батьківських прав; 

 • була   усиновлювачем,   опікуном,  піклувальником,  прийомним батьком,  батьком-вихователем  іншої  дитини, але усиновлення було скасовано  або  визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з  її  вини;

 • за   станом   здоров'я  не  може  виконувати  обов'язки  щодо виховання  дітей  (особи  з  інвалідністю  I  і  II  групи, які за висновком   медико-соціальної   експертної   комісії   потребують стороннього   догляду,   особи,   в  яких офіційно  зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства;

 • перебуває на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному  диспансері;  

 • зловживає   спиртними   напоями  або  наркотичними  засобами; страждає на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ щодо осіб, які  не  можуть  бути усиновлювачами;

 •      була засуджена за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності,  статевої свободи та статевої  недоторканості  особи, проти громадської безпеки,  громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або  прекурсорів,  а також за злочини,  передбачені статтями 148, 150, 150-1,  164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України, або  має непогашену чи не зняту в установленому  законом  порядку  судимість   за   вчинення   інших злочинів. 

     Не  можуть  бути  прийомними  батьками: 

 •  особи,  з  якими  на спільній житловій площі проживають члени сім’ї  (у  тому  числі  малолітні та неповнолітні діти), які мають глибокі  органічні  ураження нервової системи, хворі на СНІД (крім сімей,  які  беруть  на  виховання дітей, уражених ВІЛ-інфекцією), алкогольну,  наркотичну  залежність,  відкриту форму туберкульозу,
   психотичні  розлади,  в  яких  офіційно  зареєстровано  асоціальні прояви,  нахили  до  насильства особи, які не мають постійного місця проживання та постійного
   заробітку  (доходу);   

 • інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини, у тому
   числі  особи,  які  вчинили  домашнє насильство у будь-якій формі.
   Середньомісячний  сукупний  дохід  сім'ї в розрахунку на одну особу  за  попередні шість місяців, що передували місяцю звернення із  заявою  про утворення прийомної сім'ї, не може бути менший ніж розмір прожиткового мінімуму, встановлений законом для відповідних соціальних  і  демографічних  груп  населення.

     Особи,  які виявили бажання стати прийомними батьками,  в обов'язковому   порядку   мають   пройти   навчанняорганізоване регіональними центрами соціальних служб із залученням спеціалістів з  питань  психологіїпедагогікимедицини  тощо, за програмою, затвердженою Мінсоцполітики.

Кандидати  у  прийомні  батьки  подають  до органу, який 
 утворює прийомну сім’ю, такі документи:

 

 • заяву  кандидатів  у  прийомні батьки про утворення прийомної сім’ї  із  зазначенням  інформації  про  наявність або відсутність кредитних зобов’язань;

 • копію  документів, що посвідчують особу кандидатів у прийомні батьки;

 • довідку про реєстрацію місця проживання особи (для кандидатів у  прийомні  батьки та  членів  сім’їякі  проживають з ними на спільній житловій площі);

 • копію свідоцтва про шлюб (для подружжя);

 • висновок  про  стан  здоров’я  заявника  за  формою  згідно з
   додатком  5  до  Порядку  провадження органами опіки та піклування діяльностіпов’язаної  із  захистом  прав дитини затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N, - для заявників та членів сім’ї, які проживають з ними на спільній житловій площі;

 • довідку  про  доходи  потенційної  прийомної сім’ї за останні шість  місяців або довідку про подану декларацію про майновий стан і  доходи  (про  сплату  податку  на  доходи  фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку); довідку про наявність або відсутність виконавчого провадження стосовно боргових зобов’язань;

 • довідку  про  наявність  або  відсутність  судимості,  видану територіальним  органом  з  надання сервісних послуг МВС за місцем проживання  заявника  (для  кожного заявника та членів сім’ї, які проживають з ними на спільній житловій площі);

 • копію  документа,  що  підтверджує  право  власності на житло кандидатів у прийомні батьки; довідку   про   проходження   курсу   навчання   з  виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 • письмову  згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом  із  кандидатами  у  прийомні батьки, на утворення прийомної сім’ї,   засвідчену   нотаріально   або   написану  власноручно  в присутності   посадової  особи,  яка  приймає  документи,  про  що робиться  позначка  на  заяві  із  зазначенням прізвища, імені, по батькові, підпису посадової особи та дати.

Строк дії документів, зазначених у цьому пункті, становить 12 місяців з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством.

Кандидатури  потенційних  прийомних  батьків  та  кандидатури 
 дітей, які передаються на виховання, погоджуються з органами опіки та піклування.

 

За детальною інформацію звертайтеся до

Служби у справах дітей Добрянської селищної ради за адресою:

смт. Добрянка, пл. Центральна, буд. 8, Чернігівського району, Чернігівської області,

тел.0937973459