3 травня в Польщі державне свято-день Конституції. Щиро вітаємо наших польських друзів з національним святом – ДНЕМ КОНСТИТУЦІЇ!
День Конституції у Польщі є одним із найбільших державних свят, що символізує національне єднання, незалежність та ствердження демократичних засад. Польський народ має право пишатися своїми славними конституційними традиціями. Польща залишається для багатьох країн прикладом демократичних перетворень і зразком для наслідування. Республіка Польща, країна, яка від перших днів війни Росії проти України підтримує  не лише словом, а й справою.
Дорогі поляки, щиро вітаємо вас та бажаємо подальшого процвітання вашої країни, а також цінуємо наші доброзичливі відносини та допомогу, яку ви надали і продовжуєте надавати.

3 maja to w Polsce święto narodowe - Święto Konstytucji. Serdecznie gratulujemy naszym polskim przyjaciołom święta narodowego - DZIEŃ KONSTYTUCJI!
Święto Konstytucji w Polsce to jedno z największych świąt państwowych, symbolizujące jedność narodową, niezależność i potwierdzenie zasad demokracji. Naród polski ma prawo być dumny ze swoich chwalebnych tradycji konstytucyjnych.
Polska pozostaje dla wielu krajów przykładem przemian demokratycznych i wzorem do naśladowania. Rzeczpospolita Polska, kraj, który od pierwszych dni wojny Rosji z Ukrainą wspiera nie tylko słowem, ale i czynem.
Drodzy Polacy, serdecznie gratulujemy i życzymy Waszemu krajowi dalszego rozwoju, doceniamy również nasze przyjazne stosunki i okazywaną i nadal udzielaną pomoc.

Фото без опису